Share:

Matrayumpong ilinunsar kan Diabetasol Nutrition Philippines ang saindang “Start-Up the Sweet Life” aktibidad sa Enderun Atrium, Taguig City kan Sabado.

Ang aktibidad na ini sarong paagi kan Diabetasol PH nganing isilibrar and bulan kan nutriyon sa paagi kan paglansar kan  “TreatYourSelfWell” kampanya na nakacentro sa pagtukdo kan mga paagi sa pagbulong asin paglikay sa hilang na diabetes.

Nagtugdok ki apat na istayon an organisers kan nasabing aktibidad kung sain pueding umintra sa mga aktibidades siring kan “start well, move well, eat well asin think well obien magpuon, maghiro, magkakan asin mag-isip ki marhay.

Si Gino Fernando saro sa mga nutritionist-dietitian, and nagtabang sa mga kabali sa pagturo kung sinda ang nasa peligro na magkaigwa ki diabetes sa paagi kan Karada Scan Body Composition Monitor.

An mga indibidwal na nasa 45 anyos asin pahalangkaw an nag-atindir sa aktibidad na pigbisto na may halangkaw na tsansang magkaigwa ki diabetes, asin an mga kajovenesan naman na igwa ki kamapilya na may diabetes an pigpapaguirundom na atamanon an saindang salud.

Ang Jump Manila na pagsadiri ni Erwin Ng, ang nangenot sa move well activity kung sain pig-inganyar ang mga kaintra na mag jump rope (lukso) karibay kan sainding brand merchandise.

“Pigpropromiter mi ang “jumping rope” bilang pag ehersisyo, simple asin maguiguibo maski sain na lugar asin anong oras, na daing rason para dai makapag ehersisyo an kisay man na tawo.  Ini nakakatabang sa pagbawas nin timband asin nagpapababa nin stress asin pagkabalisa,” segun kay Coach Lovely Gervacio Tajan ng Jump Manila.

Mientras tanto, sa eat well section, naguibo naman nin nagkapirang putahi si Chef Jac Laudico gamit ang Diabetasol powered drinks na may tulong namit: vanilla, chocolate asin cappuccino na nakabilog ki kakaibang recipes siring kan chocolate na napapatos nin cream asin strawberries,” asid “cappuccino topped na may chocolate sa ibabam asin wafers.”

Sinundan ini ki sarong kumperensya na pinanginginutan ni Dr. Leyden Florido, president kan Philippine Association of Diabeters Educators.

Sinabi nya na nakakahadit an datos dahil pahalangkaw na ki pahalangkaw ang bilang kan mga indibidual na nasa edad 20 hanggang 79 an nagkakaigwa ki diabetes. Puons a 151 milyon (4.6 %) kaito, ngonian uminabot na ini sa 537 (10.5%) milyon.  

“Kitang mga Pilipinos ay talagang mahihilig sa mahamis. Naghahanap ki mahamis, pero aram ta na saro sa katorse na mga tawo igwa ki diabetes. Kita nasa peligro na magkaigwa ki diabetes. Kaya kaipuhan ta ini na mbantayan asin imanihar,” segun ki Dr. Leyden Florido.

Dahil sa nakaka alarmang datos na ini, ipigsuwestiyon an nagkapirang sampling solusyon ni Dr. Florido, enot an pag eehersisyo, sirang kan paglakaw nin 50-70 minuto, tulong beses sa sarong semana sa laog ki 12 semana.

Makakatabang man sa lawas an pag-painit kun sain pueding makakoa nin mas halangkaw na vitamin D levels.

Dagdag pa kaini, tinawan nin doun ni Dr. Florido an pagkonsumo nin mga masusustansyang pagkakan sirang kan gulan, mga pisog, daing taba na protena, hababa o low-fat dairy, asin mga prutas.

An pagbabawas ki mga pagkakan na prinitos, mahahamis, asin mga inumon siring man an pagkakan na matataba asis maaaskad.

Sinabi pa Dr. Florido na importante na malabanan kan mga indibidwal na may diabetes an saindang helang katuwang an saindang mga mahal sa buhay.

“Magkasararo kamo sa paglaban. Dai ka nagsosolo. Kaipuhan ta an tabang kan lambang saro tanganing maibusol an sweet life,” segun ki Dr. Florido.

 Ipigproponir man ni Senior Brand Manager kan Diabetasol Nutrition Philippines na si Pia Santos ang paggamit kan Diabetasol bilang pangsalida sa pamahawan asin pamangihan.

Ang basic set kaini an naglalaman ki nutrition powder na igwang 11 na klase nin bitamina, minerals, na nagpapagana katabang an Vita Digest, ini pinaghalong insulin asin slow-digesting cabs na nakakatabang mabalanse ang blood sugar asin kulog ki tulak.

Kasunod kan presentation, an mga nag-atendir nagkaigwang pagkakataon na maghapot kan mga paagi sa pagkontrol asin pag-iwas sa diabetes.

Pagkatapos kaini tinawan man an lambang saro nin sample kan Diabetasol powdered drink asin initaas an saindang mga braso bilang selebrasyon sa matrayumpong paglunsar kan #TreatYourSelfWell campaign.

Pueding mabakal an mga Diabetasol na produkto sa Diabetasol PH official website.

Leave a Reply