Share:

Kung sakali mang magkakaroon na ng bakuna para sa Covid-19, inanunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte na gagawin ang pagbabakuna sa mga istasyon ng Pulis na pangangasiwaan naman ng mga doktor at health professionals.

Inulit din ng presidente ang kanyang naunang pangako na ang mahihirap ay kabilang sa mga bibigyang prayoridad na makakuha ng bakuna.

Samantala, hinikayat niya ang publiko na panatilihin ang pagsunod sa mga patakaran ng community quarantine.

“Sundin lang ang [mga patakaran]. Pagkatapos ng lahat, halos narito na. Kapag magagamit ang bakuna, makukuha ko ito sa kredito kung wala kaming pera,” Ani Duterte, nagsasalita ng mahinahon sa Filipino.

“Ngunit ito ay magiging mabilis. Iniutos ko na gawin ito sa mga istasyon ng pulisya kasama ang mga doktor doon upang pumunta ka lamang sa i-isang lugar,” dagdag niya. “Kung tutuusin, mabilis ang pagbabakuna. Injection lang ito. Hindi tumatagal ng halos 2 minuto, 3 minuto upang ma-injection ang bakuna. Madaling makahanap ng mga istasyon ng pulisya. Pumila ka lang diyan.”

Nagpahayag din ng pag-asa ang Presidente na handa na ang isang bakuna sa madaling panahon.

“Kapag natuloy ito, sa January mas makakabuti ito. Ang problema ay, sa mga klinikal na pagsubok ng Moderna, may mga taong nagpakita ng mga epekto. Ngunit kung isa lamang ito sa 50, pagkatapos ay [nakakasama] sa kanya iyon. Hindi na ito ang bakuna. Susubukan lang naming maghintay. Halos nandito na, “aniya.

Ang bansa ay nakikipag-ugnayan na sa maraming mga bansa tulad ng Estados Unidos, China, Russia, Taiwan at Australia para sa isang posibleng bakunang COVID-19

Parehong nangako ang Russia at China na bibigyan ng prayoridad ang Pilipinas sa sandaling makakagawa sila ng bakuna para sa coronavirus.

Leave a Reply