Share:

Ang mga mag-aaral, guro, opisyal at alumni sa buong sistema ng UP ay binatikos ang hakbang ng Department of National Defense (DND) na wakasan ang isang kasunduan na nagbabawal sa mga unipormadong tauhan sa mga lugar ng campus ng unibersidad ng estado.

Nilagdaan noong 1989 sa pagitan ng dating Pangulo ng UP na si Jose Abueva at ang Kalihim ng Depensa na si Fidel Ramos, na nagtataguyod ng mga alituntunin sa pagpapatakbo ng militar at pulisya sa loob ng unibersidad.

Ginawa ang UP-DND kasunod ng pag-aresto sa Hunyo 16, 1989 kay Donato Continente, isang tauhan ng publikasyon sa unibersidad na The Philippine Collegian. Inakusahan si Continente na pumatay sa isang sundalong Amerikano, si James Rowe, at ipinakulong sa loob ng 14 na taon hanggang sa nagpasya ang Korte Suprema na paikliin ang kanyang sentensya sa bilangguan, sinabi ni Reyes.

Nagpatuloy ang kasunduan mula 1982 hanggang nagyun. Ito ay nilagdaan ng student leader na si Sonia Soto at ni Defense Minister Enrile.

Leave a Reply