Share:

By: Jim Lloyd Dongiapon

#Justice4Amier – kini ang hashtag nga kauban sa pahayag sa pamilya ni Amierkhan Pulalon Mangacop, kinsa pito ka higayong gipusil sa usa ka PNP non-uniformed personnel sa Lugar Cafe and Bar sa Davao City niadtong Sabado, Hulyo 2.

Mibuhat og Facebook page ang iyang pamilya nga gitawag nga “Justice for Amier Mangacop” niadtong Dominggo, Hulyo 3, samtang ginapangita nila ang hustisya alang sa kamatayon ni Amier, usa ka 19 anyos nga Grade 9 student, sukwahi sa mga unang taho nga siya 21 anyos.

Sumala sa ilang pahayag nga gi-post Lunes sa gabii, Hulyo 4, si Amier, uban ang iyang mga ig-agaw, ang nangatulog sa balay sa ilang iyaan, dihang mitawag kaniya ang usa pa niya ka ig-agaw nga anaa sa Lugar Cafe and Bar, nga nahimutang sa kanto Tavera ug V. Mapa, aron magpasundo sanglit nahadlok kini nga muuli nga nag-inusara. Gipukaw ni Amier ang iyang mga ig-agaw ug miadto sa maong bar, ug wala sila nahibalo sa mga mahitabo sa maong dapit. 

Pag-abot nila sa bar, aduna na’y kaguliyang nga gikalambigitan sa ubang mga tawo. When they arrived at the bar, there was already an ongoing commotion involving other people. Sa dihang misamot ang kagubot, diha na nasugatan ni Amier ang iyang kamatayong wala sa panahon.

Gipanghimakak usab nila ang mga naunang taho nga si Amier ug ang iyang mga ig-agaw ang hubog og anaa sa impluwensya sa drugas atol sa kagubot, ug matud nila anaa ra sila sa balay, nangatulog. Sukwahi kini kang Dr. Marvin Pepino, usa ka 31 anyos nga PNP Non-Uniformed Personnel ug anak sa usa ka police general, kinsa nagbitbit og baril samtang nagpakahubog sa pangpublikong lugar.

A lot have (sic) been said of what transpired at Lugar but none can argue that Dr. Pepino—an intoxicated PNP non-uniformed personnel, drew his gun and shot Amier SEVEN TIMES. Dr. Pepino went to a bar to drink and brought his gun with him. So even if Amier was not there that night; someone might have still been killed—it could be someone else’s cousin, son, or worst (sic) seven people might have been shot by the seven bullets fired. We all know that guns and liquor are a deadly combination (Daghan na og nasulti kalabot sa nahitabo sa Lugar, apan wala’y makapangatarungan nga si Dr. Pepino—usa ka hubog nga PNP Non-Uniformed Personnel, ang mibunlot sa iyang baril ug gipusil si Amier og pito ka higayon. Miadto si Dr. Pepino sa usa ka bar dala ang iyang baril. Busa, bisan pa man nga wala si Amier atong gabhiona, naa gihapo’y mapatay—mamahimo kining ig-agaw o anak sa ubang tawo, o mas samot pa, pito ka tawo ang napusilan sa pito ka bala nga gipabuto. Nasayod kita nga ang baril ug bino usa ka makamatay nga kombinsayon),” matud sa ilang pahayag.

Leave a Reply